Category: travel news

แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก

หลักฐานสำคัญที่จะทำให้คุณทึ่งในอดีตของเมืองน่านกับความเป็นเมืองเก่าและอู่อารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของไทย คือ แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก ซึ่งมีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตในลักษณะเฉพาะของตัวเองและน่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะมีการขุดพบตามแหล่งฝังศพของคนในสมัยก่อนโดยเฉพาะแถบเทือกเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Continue reading: แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ในบรรดาชาวเพชรบูรณ์ แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักพ่อขุนผาเมือง (เจ้าเมืองราด) วีระกษัตริย์ไทยผู้ทรงต่อสู้ทำสงครามกับขอมเพื่อรักษาดินแดนสุโขทัยเอาไว้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเมื่อพุทธศักราช 1800 ในเวลาต่อมาได้ทรงสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย และถวายพระนามว่า “ศรีอินทรบดินทราทิตย์”

Continue reading: อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่

จังหวัดสิงห์บุรีนั้น เป็นจังหวัดที่เหมาะมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ด้วยในอดีตที่นี่เคยเป็นสถานที่รบพุ่งเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ บรรพบุรุษได้เสียสละเลือดเนื้อปกป้องประเทศชาติ และยังมีหลักฐานมากมายหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ยังมีวัดจำนวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งรวมจิตใจและเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวไทยให้ได้เยี่ยมชม หนึ่งในนั้นคือ วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ใกล้กันกับวัดกระดังงาบุปผาราม

Continue reading: วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่

ถ้ำเจ็ดคต

เดินลัดเลาะสำรวจถ้ำด้วยความระทึกใจไปกับการผจญภัยในบทตอนเล็ก ๆ ที่สตูลมอบให้ทุกคนเก็บไว้ในลิ้นชักแห่งความทรงจำ กับความงดงามของถ้ำเจ็ดคตที่มีลักษณะคดเคี้ยวและทะลุผ่านภูเขา โดยช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดคือราว ๆ เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อฝนโปรยปรายลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารให้มีมากขึ้น ทำให้สามารถล่องเรือเข้าไปในถ้ำเพื่อชมธรรมชาติและหินงอกหินย้อยได้อย่างสะดวกสบาย

Continue reading: ถ้ำเจ็ดคต